Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis č.1

16. 3. 2015

Zápis č. 1 ze zasedání školské rady

ZŠ a MŠ v Žeranovicích, konané dne 10. 2. 2015

1.Přítomní

za Obec Žeranovice: Ing. Antonín Vyňuchal

za zaměstnance školy: Mgr. Erika Nováková,  Eva Chytilková

za rodiče: Alena Zapletalová, Romana Vyňuchalová

2.Nepřítomní

Za obec:  František Gořalík - omluven

3.Hosté

JUDr. Stanislav Němec (Starosta obce)

Libor Ševčík (Ředitel školy)

4.Program zasedání

 1. Zahájení zasedání

Zasedání zahájil JUDr. Stanislav Němec jako starosta obce a zároveň jako zástupce zřizovatele školy (obec Žeranovice). Pronesl úvodní slovo k důležitosti fungování Školské rady a jejich pravomocí daných zákonem č.561/2004 Sb., § 167 a § 168 školského zákona.

 1. Volba předsedy školské rady

Jednohlasně byla členy ŠR zvolena Romana Vyňuchalová.

 1. Stanovení jednacího řádu

Stanovení jednacího řádu bylo přesunuto na další jednání.

 1. Vznesené požadavky na zřízení blogu školské rady na stánkách ZŠ a MŠ

ŠR vznesla na ředitele školy požadavek na zřízení otevřeného blogu popřípadě možnosti jiného způsobu vyjádření názorů a připomínek rodičů na internetových stránkách ZŠ a MŠ Žeranovice. Do příštího zasedání se požaduje od ředitele školy obeznámení školské rady s možnostmi a pravidly týkajícími se zřízení a provozu tohoto blogu.

 

 1. Požadavek na předání podkladů.

ŠR požaduje předání podkladů dle § 168 školského zákona a to od p. Libora Ševčíka – ředitele ZŠ a MŠ Žeranovice.

- výroční zprávy o činnosti školy za poslední dva roky

- plánovaný výhled rozvoje školy

- školní řád

- pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

- návrh rozpočtu

- inspekční zprávu České školní inspekce

 1. Vznesené dotazy na obec Žeranovice (správce a majitele budovy školy)
 • zkontrolování technického stavu střešní krytiny na „původní“ budově školy, absence zachytávačů sněhu na přístavbě školy (nebezpečí pádu sněhu na žáky, popř. učitelský sbor).
 • dotaz na reálnost rekonstrukce stávající dětského hřiště školy, technické požadavky budou stanoveny při dalším zasedání
 • upozornění na nevyhovující stav chodníku a schodiště u vstupní brány
 • vznešení požadavku na rozšíření pracovního úvazku v mateřské školce

 

 1. Projednání možnosti zřízení a fungování letního příměstského tábora pod záštitou obce

Přítomní projednali reálnost a případné možné termíny zřízení letního tábora pro žáky Základní školy a mateřské školky Žeranovice. Tábor by se týkal žáků MŠ a žáků I. – III. třídy ZŠ - byl by řešen formou příměstského tábora, bez nutnosti zkušeného pedagogického dozoru.

Paní Mgr. Erika Nováková a pí. Eva Chytilková byly pověřeny zjistit zájem rodičů o zřízení letního tábora. Dle zájmu rodičů bude na příštím zasedání vybrán termín a zahájí se jednání se zřizovatelem – obcí Žeranovice o podmínkách provozu a finančním zajištění tohoto tábora.

 1. Stanovení termínu dalšího zasedání

Další zasedání školské rady proběhne v březnu 2015 – přesný termín bude upřesněn.

 

Zápis provedl: Ing. Antonín Vyňuchal

Ověřila: Alena Zapletalová