Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis č.5

10. 10. 2016

Zápis č. 5  ze zasedání školské rady

ZŠ a MŠ v Žeranovicích, konané dne 14.6.2016

1.Přítomní

za obec Žeranovice:                 Ing. Antonín Vyňuchal, František Gořalík

za zaměstnance školy:  Mgr. Erika Nováková,  Eva Chytilková

za rodiče:                                 Alena Zapletalová, Romana Vyňuchalová       

2.Nepřítomní

---

3.Hosté

Ředitel školy Mgr. Libor Ševčík

4.Program zasedání

 1. Určení  zapisovatele a ověřovatele  zápisu č.5 zasedání ŠR
 2. Přečtení zápisu č.4.ze zasedání školské rady
 3. Rekapitulace úkolů a požadavků vyplývajících ze zápisu č.4  zasedání ŠR
 4. Stanovení nových úkolů a požadavků vyplývajících ze zápisu č.5 zasedání ŠR

K bodu 1.)

            Zapisovatel:                             Romana Vyňuchalová

            Ověřovatel zápisu:                   Alena Zapletalová

K bodu 2.)

            Přečtení zápisu č.4:                  Romana Vyňuchalová

K bodu 3.)

Požadavky na předání podkladů od Mgr. Libora Ševčíka vyplývající ze zasedání č. 4 ŠR

 

 • dotaz na financování kroužků ze strany rodičů – bude projednáno s obcí - informace nedodány
 • dotaz na umístění počítače do prostor MŠ s možností připojení na internet –  stolek dodá pan Gořalík
 • doložit bezpečnostní certifikát od nově pořízeného nábytku do školní družiny – nedodáno
 • doložení inventarizačního řádu školy (včetně seznamu školního majetku)- nedodáno
 • seznámit ŠR, jak se nakládá s odepsaným / vyřazeným majetkem – nedodáno
 • dodat rodičům propozice na1.školní den – rodiče budou informováni na konci školního roku

 

Požadavky na předání informací od obce Žeranovice vyplývající ze zasedání č. 4 ŠR

 

 • termín realizace dveří do MŠ – výměna proběhne o letních prázdninách
 • navýšení školného v MŠ – informace nedodány
 • navýšení ceny za školní družinu  - informace nedodány

 

 

 

     Projednané věci na 5. zasedání ŠR

 

 • termín realizace oprav školní družiny – pravděpodobný termín : vánoční prázdniny
 • termín realizace školní zahrady - realizace proběhne na podzim, po přidělení dotací
 • strava do MŠ a ZŠ bude dodávána z MŠ Havlíčkova – Holešov -  vyplývající z inspekční zprávy
 • do školní družiny nastoupí nová vychovatelka Lenka Cholastová - provoz školní družiny bude do 16.30 hod. -  vyplývající z inspekční zprávy
 • první a druhý ročník bude učit nová  učitelka Mgr. Petra Smolová
 • navýšení  pracovního úvazku v MŠ – vyplývající z inspekční zprávy
 • výroční zpráva byla schválena dne 9. září 2015
 • byla projednána inspekční zpráva Čj. ČŠIZ-1201/15-Z  (termín inspekční činnosti    17. - 18. února 2016)

 

 

 

   

   K bodu 4.)

 

          Stanovení nových úkolů a požadavků vyplývajících ze zápisu č.5 zasedání ŠR

 

 • doložit bezpečnostní certifikát od nově pořízeného nábytku do školní družiny
 • doložení inventarizačního řádu školy (včetně seznamu školního majetku)
 • seznámit ŠR, jak se nakládá s odepsaným / vyřazeným majetkem
 • dotaz na financování kroužků ze strany rodičů – bude projednáno s obcí
 • navýšení školného v MŠ –  bude projednáno s obcí
 • navýšení ceny za školní družinu –   bude projednáno s obcí

 

 

 

 

 

 

Zápis provedla: Romana Vyňuchalová                      Ověřila: Alena Zapletalová