Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis č.6

9. 11. 2016

Zápis č. 6  ze zasedání školské rady

ZŠ a MŠ v Žeranovicích, konané dne 12.10.2016

1.Přítomní

za obec Žeranovice:       Ing. Antonín Vyňuchal, František Gořalík

za zaměstnance školy:  Mgr. Ivo Pavlík, Eva Chytilková

za rodiče:                       Alena Zapletalová, Romana Vyňuchalová       

2.Nepřítomní

---

3.Hosté

Ředitel školy Mgr. Libor Ševčík

4.Program zasedání

 1. Určení  zapisovatele a ověřovatele  zápisu č.6 zasedání ŠR
 2. Přečtení zápisu č 5.ze zasedání školské rady
 3. Rekapitulace úkolů a požadavků vyplývajících ze zápisu č.5  zasedání ŠR
 4. Stanovení nových úkolů a požadavků vyplývajících ze zápisu č.6 zasedání ŠR

K bodu 1.)

            Zapisovatel:                             Romana Vyňuchalová

            Ověřovatel zápisu:                   František Gořalík

K bodu 2.)

            Přečtení zápisu č.5:                  Romana Vyňuchalová

K bodu 3.)

Požadavky na předání podkladů od Mgr. Libora Ševčíka vyplývající ze zasedání č. 5 ŠR

 

 • doložit bezpečnostní certifikát od nově pořízeného nábytku do školní družiny – dodáno
 • doložení inventarizačního řádu školy (včetně seznamu školního majetku)- inventarizační řád doložen, seznam školního majetku nedodán
 • seznámit ŠR, jak se nakládá s odepsaným / vyřazeným majetkem  - vyřazený majetek se řádně likviduje
 • financování kroužků ze strany rodičů – kroužky nebudou financovány
 • navýšení školného v MŠ – bude se jednat o ceně
 • navýšení ceny za školní družinu – bude se jednat o ceně

 

     Projednané věci na 6.zasedání ŠR

 • do funkce nového člena školské rady byl jmenován Mgr. Ivo Pavlík dne 26. září 2016, do funkce byl jmenován z důvodu ukončení pracovního poměru s Mgr. Erikou Novákovou
 • seznámení pana Pavlíka s činností školské rady
 • projednání a schválení výroční zprávy za rok 2015/2016
 • rekonstrukce školní družiny:

pan ředitel navrhl rekonstrukci školní družiny přesunout až na letní prázdniny, z důvodu možných problémů při rekonstrukci a omezeného času vánočních prázdnin. Pan Gořalík návrh projedná na obci.

 • podzimní slavnost bude pořádat škola dne 25. 10.2 016
 • lampionový průvod bude pořádat obec dne 11. 11. 2016
 • realizace zahradního altánu  na školním hřišti  -  altán bude zastřešený a vhodný také pro venkovní výuku

 

 

   

   K bodu 4.)

 

          Stanovení nových úkolů a požadavků vyplývajících ze zápisu č. 6 zasedání

 

 • ředitel školy:  Oznámení o přijetí opatření k odstranění zjištěných nedostatků   vyplývající z inspekční zprávy – zasláno
 • ředitel školy: zaslat školní řád a školní výchovný program
 • ředitel školy: stanovení termínu plaveckého kurzu

 

 

 

Zápis provedla: Romana Vyňuchalová                      Ověřil: František Gořalík