Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis č.7.

9. 10. 2017

Zápis č.  7 ze zasedání školské rady

ZŠ a MŠ v Žeranovicích, konané dne 30.5.2017 

1.Přítomní

za obec Žeranovice:                 Ing. Antonín Vyňuchal

za zaměstnance školy:  Mgr. Ivo Pavlík, Eva Chytilková

za rodiče:                                 Alena Zapletalová       

2.Nepřítomní

František Gořalík, Romana Vyňuchalová

3.Hosté

Mgr. Libor Ševčík – ředitel ZŠ a MŠ Žeranovice

4.Program zasedání

  1. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu zasedání ŠR
  2. Přečtení předchozího zápisu ze zasedání školské rady
  3. Rekapitulace úkolů a požadavků vyplývajících z předchozího zápisu zasedání ŠR
  4. Stanovení nových úkolů a požadavků vyplývajících ze zápisu zasedání ŠR

K bodu 1.)

            Zapisovatel:                             Alena Zapletalová

            Ověřovatel zápisu:                   Ing. Antonín Vyňuchal

K bodu 2.)

            Přečtení předchozího zápisu:    Alena Zapletalová

 

Požadavky na předání informací od Mgr. Libora Ševčíka

 

  • dodat počty žáků navštěvujících ve školním roce 2017/2018 ZŠ a MŠ Žeranovice (rozpis jednotlivých ročníků) a personální obsazení zaměstnanců školy – bylo uvedeno ústně na zasedání ŠR
  • dodat soupis zájmových činností a kroužků pro školní rok 2017/2018  - ústně uvedeno a specifikováno – kurzy plavání, bude dodáno – soupis kroužků

 

 

 

 

Projednané věci - požadavky na předání informací od obce Žeranovice

 

  • oprava vstupních dveří do MŠ – dveře se nedovírají – oslovení dodavatele s reklamací
  • oslovení obce Horní Lapač s možností školní docházky tamních dětí v ZŠ Žeranovice, možnost podpory dopravy školáků
  • dořešení úložných prostor v altánu (na hračky MŠ - háky,police,...)

 

 

 

 

    

 

 

   

 

 

 

Zápis provedla: Alena Zapletalová                      Ověřil: Ing. Antonín Vyňuchal