Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis č.8...

26. 4. 2018

Zápis č. 8 ze zasedání školské rady

ZŠ a MŠ v Žeranovicích, konané dne 29.11.2017

1.Přítomní

za obec Žeranovice:                 Ing. Antonín Vyňuchal, František Gořalík

za zaměstnance školy:             Mgr. Ivo Pavlík, Eva Chytilková

za rodiče:                              Alena Zapletalová, Romana Vyňuchalová       

2.Nepřítomní

        ---

3.Hosté

           Ředitel školy Mgr. Libor Ševčík

4.Program zasedání

 1. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu č.8 zasedání ŠR
 2. Přečtení zápisu č.7.ze zasedání školské rady
 3. Rekapitulace úkolů a požadavků vyplývajících ze zápisu č.7 zasedání ŠR
 4. Projednané věci na 8. zasedání ŠR

K bodu 1.)

            Zapisovatel:                             Romana Vyňuchalová

            Ověřovatel zápisu:                   Mgr. Ivo Pavlík

K bodu 2.)

            Přečtení zápisu č.7:                  Alena Zapletalová

K bodu 3.)

 

Požadavky na předání informací od obce Žeranovice vyplývající ze zasedání  č.7 ŠR

 

 • Oprava vstupních dveří do MŠ (dveře se nedovírají) - oslovení dodavatele s reklamací: na dveřích již proběhla technická úprava, která nebyla dostatečná. Do Vánoc proběhne další technická náprava.
 • Oslovení obce Horní Lapač s možností školní docházky tamních dětí do ZŠ Žeranovice, možnost podpory dopravy školákům-proběhne schůzka na obecním úřadě + domluva s panem ředitelem
 • Dořešení úložných prostor v altánu (na hračky MŠ – háky a police) - police + regály jsou hotové a do Vánoc budou namontovány

K bodu 4.)

 

     Projednané věci na 8. zasedání ŠR

 • Návrh na umístění laviček do nového altánu na školní zahradě – musí být projednáno na zastupitelstvu
 • Zpřístupnění školní zahrady pro veřejnost: doposud není jasně nastaveno – musí být projednáno na zastupitelstvu
 • Škola v přírodě pro děti z MŠ – možnost dopravy hasičským autem + R. Němec
 • Rozsvěcení vánočního stromku – konzultace s panem farářem ohledně programu, umístění ozvučení
 • Upozornění pana ředitele na ukončení mandátu školské rady – únor 2018
 • Podzimní slavnost – nevhodné umístění 
 • Pan ředitel upozornil na nevyhovující kapacitu výdeje jídel ve školní jídelně. Kapacita školní jídelny je 60 jídel a jídelnu navštěvuje 67 strávníků. Pan ředitel bude tuto záležitost konzultovat s krajskou hygienickou stanicí.
 • Zápis dětí do ZŠ – duben
 • Zápis dětí do MŠ – květen

      

 

 

Zápis provedla: Romana Vyňuchalová                      Ověřila: Mgr. Ivo Pavlík